Stilpresentation

 

 

 

Introduktion

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai har som syfte att sprida kunskap om de klassiska kampkonsterna som existerar i den numera japanska ögruppen Ryukyu. Denna ögrupp är främst känd genom sin största ö, Okinawa.

Okinawa har en mycket stark kampkonst tradition. Det var där som mästare utvecklade det vi i dag kallar karate.
Men vad inte så många känner till är de gamla mästarnas redskap/redskaps-träning. Mycket på grund av att detta inte presenterats och genomgått samma renässans som karate.


Shinken Taira (1897 - 1970)

Tyvärr, så presenterades inte de olika redskap som användes flitigt då Gichin Funakoshi för första gången officiellt visade karate på den japanska huvudön 1922. Man introducerade karate som en självförsvarskonst utan redskap.

På Ryukyu-öarna fortsatte utvecklingen av de traditionella kampkonsterna med ursprungliga influenser från bland annat Kina och Indien.

I syfte att bevara och utveckla öarnas traditionella kampkonster bildades organisationen Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. En organisation som idag är världsomfattande med filialer I flera länder exempelvis Syd-Afrika, Finland, Storbritannien, Sverige, Holland, Belgien, Australien, SriLanka, Malaysia och Kanada.

Den enda renodlade kobujutsu förening som representerar Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai i Sverige är föreningen Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai Stockholm som leds av Sensei Matts Andersson 5 dan.

 

Copyright © 2012 Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Alla rättigheter reserverade.

 

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai och Yui Shin Kai